Løsningen er flyttet til www.eazyproject.net

Ordbog

EazyProject 360 ordbogen forklarer ord og begreber, som anvendes i EazyProject 360 løsningen samt på hjemmesiden. Udvalgte ord indeholder desuden brugervenlige eksempler.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å


A

Afspadsering

En medarbejders optjente ferie kan afholdes i form af afspadsering. EazyProject 360 indeholder alle værktøjer til at håndtere afspadsering, ferie og flex-styring.

App tidsregistrering

App tidsregistrering er det samme som en app til tidsregistrering. En tidsregistrering-app giver brugeren mulighed for at registrere timeforbrug eller anvende et mobilt stopur til registrering af arbejdstid hos kunder. Læs mere om EazyProject 360's app til tidsregistrering.

App til tidsregistrering

En app til tidsregistrering er et lille program, der installeres på en smartphone eller tablet. I dag kan der opnås samme "look and feel" som en app, ved at anvende en webapp. En webapp er rent teknisk en webbaseret løsning tilpasset smartphones med samme mulighed for at have et ikon til at åbne 'appen'.

Tilbage til toppen


B

Booking kalender

'Booking kalender' eller 'bookning kalender' betyder, at man i kalenderen kan videregive eller booke fx en opgave til en bestemt medarbejder, der via kalenderen kan se og udføre opgaven. I EazyProject 360 findes en yderst brugervenlig planlægningskalender - hvor du med få klik kan oprette, slette og redigere bookninger direkte i kalenderen. Planlægningskalenderen har desuden et helt unikt flytteværktøj, hvor du kan flytte flere bookninger på én gang, du kan flytte bestemte medarbejdere, kunder, projekter, sager, farver, etiketter og meget andet, og hvis du fortryder, kan du blot flytte bookningerne tilbage. Du har også mulighed for at tilknytte farver til den enkelte kalenderbookning/-registrering, så du herved skaber dit eget farveoverblik. 'Flytteværktøjet' er desuden selv flytbart, idet du kan flytte rundt med 'flytteværktøjs-boksen' på selve skærmen, så den ikke står vi vejen for det, der står i kalenderen. Flytteværktøjet kan åbnes og lukkes efter behov, så boksen kun vises, når den skal bruges. I EazyProject 360 planlægningskalenderen kan du skifte mellem tre forskellige visninger: dagsvisning, ugevisning og månedsvisning. Det er desuden muligt at printe i farver til pdf A4/A3 og meget mere.

Budget

Et budget er generelt en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger). Budgettet fremkommer i økonomistyringens planlægning - kaldet budgettering - idet forudsætninger omkring den økonomiske udvikling sammen med handlingsplaner danner forudsætninger for forventningerne. Efter periodens afslutning, kan regnskabet sammenholdes med budgettet ved budgetkontrol.

Tilbage til toppen


E

E-conomic

E-conomic er et online regnskabsprogram, der kan udvides med moduler og apps.
EazyProject 360 tilbyder komplet og brugervenlig integration til e-conomic via e-conomics API. Det tager få minutter at skabe integration til e-conomic via EazyProject 360.

Se videoen, der viser, hvor let og hurtigt du kan skabe integration mellem EazyProject 360 og e-conomic.

Elektronisk timeseddel

En elektronisk timeseddel betyder, at man, via en computer, iPad, tablet eller smartphone, kan indtaste arbejdstimer. En elektronisk timeseddel er det samme som ugesedlen i EazyProject 360.

Tilbage til toppen


F

Faktureringsgrad

Faktureringsgraden viser, hvor mange procent af det samlet timeforbrug, der er faktureret.
Faktureringsgraden beregnes således:
(Fakturerbar tid / (Samlet timeforbrug – Ferie, fravær) x 100

Faser

I EazyProject 360 er det muligt selv at definere projekt-terminologien, altså hvad et projekt skal kaldes i systemet. I EazyProject 360 anvendes standard begreberne projekt, fase og opgave, som beskrivelse af et projekts opbygning/struktur. En fase er derfor en overordnet beskrivelse af en række opgaver.
Eksempler på faser er: kravspecifikation, realisering, udvikling, aflevering og implementering

Projektopbygningen ser derfor således ud i EazyProject 360:

Projekt
 Fase 1
  Opgave 1.1
  Opgave 1.2
 Fase 2
  Opgave 2.1
  Opgave 2.2

Fastpris

Når et projekt oprettes i EazyProject 360, kan det 'afkrydses' som værende et fastpris projekt. Når dette er valgt, beregner EazyProject 360 automatisk den faktiske timepris på et projekts opgaver. Timeprisen er altså variabel på fastpris projekter og varierer afhængig af forbrugte antal timer.

Eksempler:
Et fastpris projekt med et budget på kr. 10.000 og et timeforbrug på 20 timer, giver en timepris på 10000/20=500 kr.
Et fastpris projekt med et budget på kr. 10.000 og et timeforbrug på 25 timer, giver en timepris på 10000/25=400 kr.

Flex

Flex, også kaldet flex-styring er et begreb, der dækker over en medarbejders optjente eller skyldige arbejdstid.
Flex-saldoen for en medarbejder beregnes på baggrund af en medarbejders normtid i forhold til det faktiske timeforbrug.

Eksempel:
En medarbejders normtid for en uge er 37 timer, men medarbejderen har arbejdet 40 timer denne uge. Flex-saldoen for denne er 40-37 = +3 timer

Tilbage til toppen


G

Gantt, gantt-kort eller gantt-skema

Et gantt-kort er en type søjlediagram, som illustrerer et projekts tidsplan. Gantt-kortet/-skemaet illustrerer datoer for start- og sluttidspunkt for opgaverne i projektet og viser et resumé af projektet. Opgaverne i gantt-skemaet viser samtidig strukturen af projektet. Gantt med drag & drop findes i storebroderen til EazyProject 360 (eazyproject.net).

Tilbage til toppen


H

Helpdesk

En helpdesk er som regel en enhed i en virksomhed, der tager sig af support-sager og løser problemer med computere, software og lignende produkter. Helpdesk-support 'sager' indrapporteres oftest af medarbejdere eller kunder via e-mail, telefon eller helpdesk-software. EazyProject 360 indeholder et helpdesk modul, der er direkte integreret med projektstyringen og timeregistreringen i løsningen.

Tilbage til toppen


I

Integration

Begrebet integration kan også kaldes for dataudveksling.
EazyProject 360's åbne Microsoft platform (.NET og ikke krypteret SQL) giver mulighed for at udveksle data med andre eksterne systemer.

Eksempler på integrationsmuligheder er:
• Udlæsning af faktureringsoplysninger til økonomisystemer
• Udlæsning af data til lønsystemer
• Indlæsning af kunder og kontaktpersoner fra crm-systemer
• Automatisk oprettelse af EazyProject 360 opgaver fra helpdesk-systemer og lign.

EazyProject 360 indeholder bl.a. standard-værktøjer til at indlæse kunder, kontakter og varelister fra forskellige grossister samt udlæse forbrug af timer, kørsel og udlæg til finans- og lønsystemer.

IPhone app tidsregistrering

Når man taler om 'iPhone app tidsregistrering' betyder det, at man, via sin iPhone, kan registrere tid ved hjælp af en app. I EazyProject 360 er det muligt at registrere tid via den mobile webapp.

Tilbage til toppen


K

Kalender

Kalenderen anvendes til detail-planlægning af medarbejdere og lokaler.
I EazyProject 360 planlægningskalenderen kan der planlægges med 15 min. intervaller og kalender-registreringer kan nemt flyttes og ændres.

Kalenderstyring

Kalenderstyring betyder, at man planlægger og styrer fx bookning af opgaver, sager og lokaler via en kalender. I EazyProject 360 er der tale om et særligt fleksibelt kalendersystem, også kaldet en planlægningskalender, hvor du med få klik kan indtaste opgaver og sager samt booke lokaler og i samme arbejdsgang booke medarbejdere til at klare opgaver eller sager.

Se videoen, der viser, hvor let det er at booke en medarbejder i EazyProject 360's planlægningskalender.

Kalendersystem(er)

Et kalendersystem er en kalender, hvor man kan styre og skabe overblik over forskellige ting så som opgaver og lokaler. I EazyProject 360 er et kalendersystem det samme som en planlægningskalender eller kalenderstyring.

Kanban

EazyProject kanban er et super fleksibelt og visuelt tavle-værktøj til at organisere og dele opgaver, deadlines, kommunikation m.m. Kanban-modulet er ikke en del af EazyProject 360 - her skal du kigge på "storebroderen" EazyProject.net/kanban.

Key Performance Index

En performance indikator eller key performance indikator (KPI) er en målestok for resultater. Disse foranstaltninger er almindeligt anvendt til at hjælpe en organisation med at definere og vurdere, hvor stor succes det er, typisk i form af at gøre fremskridt hen imod sin langsigtede organisatoriske mål.

Kostpris

Kostpris er den pris, en vare koster dig totalt, inden den sælges.
Kostprisen indeholder derfor alle udgifter i forbindelse med indkøb, administration, reklamation m.m.

Tilbage til toppen


M

Mobil timeseddel

En mobil timeseddel er typisk mobil adgang til en timeregistreringsformular.
I dag findes der forskellige måder at foretage mobil tidsregistrering på.
EazyProject 360 anvender en mobil wepapp, der er platformsuafhængig, hvilket vil sige, at webappen fungerer på både iPhone, iPad, Android og Windows smartphones og tablets. Webappen skal ikke opdateres af brugeren, da dette foregår automatisk.

Se videoen, der viser, hvor let det er at oprette tidsregistrering og kørsel i ugesedlen i EazyProject 360.

Tilbage til toppen


N

Normtid

En medarbejders normtid er det samlede antal timer en medarbejder skal være til rådighed for sin arbejdsgiver. Normtiden bruges typisk til beregning af flex/afspadsering.
I EazyProject 360 kan normtiden pr. medarbejder indtastes som en ugetotal eller fordeles pr. ugedag.

Tilbage til toppen


O

Online kalender

En online kalender betyder, at du har online adgang til en kalender, hvilket vil sige, at du kan gå ind og tjekke de projekter, opgaver eller sager, der er lagt ind i kalenderen. I EazyProject 360’s online kalender har du altid mulighed for at arbejde i kalenderen, så længe du har en smartphone, tablet eller computer med en internetbrowser installeret.

Online kalender planlægning

’Online kalender planlægning’ betyder, at du kan planlægge via en kalender, der er online, altså på internettet. For medarbejderen, der står for at modtage og planlægge projekter, opgaver og sager, og dermed også skal videregive opgaverne til forskellige medarbejdere, er det enormt vigtigt at kunne planlægge via en online kalender, hvor alle med internetadgang kan følge med. I EazyProject 360 er online kalender planlægning også særligt relevant for de medarbejdere, der er ude hos kunderne, idet de hele tiden har mulighed for, med deres smartphone, tablet eller computer, at holde sig opdateret med de opgaver, som de skal klare i løbet af dagen. Desuden kan de i kalenderen se, hvor og hos hvem det hele skal foregå. Med EazyProject 360's online kalender planlægning får du og dine kolleger altså en enormt fleksibel arbejdsdag.

Online kalendersystem

Et online kalendersystem er en kalender, der ligger på internettet og derfor er tilgængelig via en internetbrowser, uanset hvor i verden, du befinder dig. For at få adgang til et online kalendersystemet, kræver det altså enten en smartphone, tablet, iPad eller computer. I EazyProject 360 findes et yderst brugervenligt online kalendersystemet, hvor du har mulighed for at taste sager direkte ind i kalenderen. Samtidig er det let at flytte, ændre og slette opgaver – det kræver kun få klik. Kalendersystemet gør det let for dig at skabe overblik over dagens, ugens og månedens opgaver og sager. Da kalenderen er fuldt integreret med resten af EazyProject 360, vil de indtastede sager med det samme være tilgængelige i sagsstyringsmodulet og de indtastede kundeoplysninger vil ligge tilgængelig under ’kunder’ osv.

Online planlægningskalender

Online planlægningskalender betyder, på samme vis som ’online kalender planlægning’, at alle medarbejdere har mulighed for at planlægge i en kalender, der er online. Med EazyProject 360 vil det sige, at så længe du har en computer, iPad, tablet eller smartphone med en internetbrowser installeret (fx Firefox, Safari, Internet Explorer eller Google Chrome), så er det muligt løbende at planlægge projekter, opgaver og sager og videregive dem til medarbejdere eller konsulenter, selvom disse måtte være ude hos forskellige kunder. Den udkørende medarbejder eller konsulent vil nemlig også have mulighed for hele tiden at følge med i de opgaver eller sager, der måtte komme ind i løbet af dagen, så de hele tiden ved, hvad de skal lave, og hvor de skal køre hen for at udføre opgaven.

Se videoen, der viser, hvor let det er at oprette en sag via kalenderen i EazyProject 360.

Online planlægningsværktøj

Et online planlægningsværktøj er et værktøj til at styre og planlægge sager, opgaver og projekter online, altså via en internetbrowser. EazyProject 360 er et online planlægningsværktøj, hvor det er muligt at styre små såvel som store projekter, sager og opgaver og dermed skabe overblik samt optimal styring af arbejdsgange og -ressourcer.

Online sagsstyring

Online sagsstyring betyder, at du kan styre sager online, når blot du kan gå på internettet via en tablet, smartphone (Android, Windows Phone eller iPhone) eller en computer med en internetbrowser installeret. I EazyProject 360 betyder det helt konkret, at de medarbejdere, der har adgang til systemet, har mulighed for at styre sager online, idet de kan booke, flytte eller slette sager (eller opgaver), altså online sagsstyring.

Online tids styring

’Online tids styring’ eller tids styring online betyder, at det er muligt at styre tiden, altså indtaste den tid man har brugt på forskellige opgaver eller sager. I EazyProject 360 vil det helt konkret sige, at du via en internetbrowser kan få adgang til fx ugesedlen, hvor du manuelt indtaster det antal timer, du har brugt på en opgave eller en sag. Du kan også bruge stopur-funktionen, hvor du starter uret, når opgaven går i gang og trykker på stopuret, når du er færdig. Her vil systemet automatisk lægge tiden ind i ugesedlen. Stopuret fungerer også på den mobile webapp.

Online time sagsstyring

Online time sagsstyring er, når du kan styre dine sager og timer online, altså via en internetbrowser (fx Safari, Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome). I EazyProject 360 vil det helt konkret sige, at du med en internetbrowser kan få adgang til systemets sagsstyringsmodul og her indtaste sager og efterfølgende indtaste forbrugte arbejdstimer i ugesedlen. Herved har du ’online time sagsstyring’ i ét og samme system.

Online time tracker

’Online time tracker’ er den engelske betegnelse for ’online tids styring’. Når der tales om en ’Online time tracker’ menes der altså et online system til styring af forbrugte arbejdstimer, hvilket vil sige via internettet (online). Med EazyProject 360’s mobile webapp er det desuden let at registrere tid, materialer, kørsel m.m., når du er på farten. Den skaber overblik over forbrugte timer, udlæg og materialer, kørsel osv. og hjælper samtidig med at holde styr på de kommende opgaver og sager.
EazyProject 360’s mobile webapp er en yderst fleksibel og brugervenlig mobil webapp til registrering af timer, materialeforbrug, kørsel eller udlæg samt når en sag skal afsluttes. Med EazyProject 360’s webapp kan du vælge enten at indtaste timeforbrug via den brugervenlig ’slider-funktion’ eller du kan anvend dagskalenderen til hurtig registrering på flere opgaver. Hvis du arbejder med mindre opgaver af kortere varighed, kan du med fordel benytte stopuret på mobilen. Når du er færdig med at taste ugens timeforbrug, kan ugesedlen godkendes direkte på mobil en. For at få adgang til de mange muligheder i EazyProject 360, kræver det blot, at du har en tablet, computer eller smartphone (Android, iPhone, Windows Phone eller lignende) med en internetbrowser (fx Safari, Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer) installeret.

Online timesheet

Online timesheet er på dansk det samme som en online ugeseddel. Hvis du vil vide mere om betydningen af ’online timesheet’, så kan læse mere under punktet ’online ugeseddel’.

Online ugeseddel

En online ugeseddel betyder, at du, via en internetbrowser, kan få adgang til en ugeseddel, der ligger online, altså på internettet. I EazyProject 360 er en ugeseddel det sted, hvor du indtaster timer (tidsregistrere) samt udlæg og materialer, kørsel m.m. Med ugesedlen er det let at holde styr på, hvor meget tid den enkelte medarbejder har brugt på forskellige opgaver. Projektlederen eller chefen kan efterfølgende trække rapporter, der viser, hvor meget tid der er brugt på forskellige opgaver, projekter og sager. Se videoen, der viser, hvordan du opretter materialeforbrug i EazyProject 360.

Opgaver

Opgaven er det nederste niveau i EazyProject 360’s projektstruktur se også under punktet projekt.
Alle registreringer af tid, kørsel, udlæg og materialer foretages på opgave-niveau, for at give de bedste forudsætninger for efterfølgende rapportering.

Tilbage til toppen


P

Planlægningskalender

En planlægningskalender er en kalender, der anvendes til at planlægge møder, opgaver m.m. Planlægningskalenderen i Eazyproject 360 er et brugervenligst værktøj til planlægning af medarbejdere og oprettelse af opgaver og sager.
I EazyProject 360’s planlægningskalender kan du med få klik oprette, redigere eller slette direkte i online kalenderen. Desuden kan du tilknytte farver til den enkelte kalenderregistrering og derved skabe dit eget farveoverblik. Planlægningskalenderen i EazyProject 360 har som noget helt nyt fået et helt unikt flytteværktøj , hvor du kan flytte mange bookninger på en gang, flytte frem og tilbage, flytte bestemte medarbejdere, kunder, projekter, sager, farver, etiketter og meget andet. Hvis du ved en fejl får flyttet en forkert bookning, medarbejder eller lignende, så kan du fortryde ved at flytte den tilbage.
I kalenderen er der tre forskellige visninger, som du kan vælge imellem: dagsvisning, ugevisning og månedsvisning. Desuden kan du printe i farver til pdf A4/A3 og meget mere.

Project software

Project software eller project management software som det også bliver kaldt, er begreber, der dækker over software-løsninger til projekt- og porteføljestyring. Mange af disse løsninger indeholder også redskaber til at håndtere ressourcestyring og timeregistrering, da disse emner overlapper hinanden på mange områder.

Projekt

Et projekt er som en engangsopgave (unik opgave) med en serie sammenkædede aktiviteter, et konkret mål eller slutresultat, et start - og sluttidspunkt. Ordet projekt bruges om mange forskellige aktiviteter og definitionerne varierer.
De fleste definitioner indeholder nedenstående fire punkter:

1. En unik opgave - i modsætning til rutineopgaver, sager mv.
2. Projektet har et specifikt formål, der indeholder to typer mål:
3. Projektet har sin egen organisation (medlemmer) – med forskellige typer ressourcer, der i fællesskab bidrager til projektets mål.
4. Projektet har en tidsmæssig afgrænsning. Projektet startes og afsluttes.

Projektopbygningen ser således ud i EazyProject 360:

Projekt
 Fase 1
  Opgave 1.1
  Opgave 1.2
 Fase 2
  Opgave 2.1
  Opgave 2.2

Se videoen, der viser, hvor let det er at oprette et projekt med opgaver i EazyProject 360.

Projektleder

En projektleder kaldes også for den projektansvarlige.
Projektledere står for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et projekt, herunder overvågning af budgetter/timeforbrug, ressourceallokering af enkelt personer eller afdelinger m.m. samt at overholde deadlines.
Projektlederen sørger altså for, at projektet bliver realiseret.
Projektlederens arbejde omfatter også idéudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering, foruden budget og regnskab.

Projektstyringsværktøj

Et projektstyringsværktøj defineres typisk som en software-løsning til planlægning og styring af projekter. Projektstyringsværktøjer findes både som stand-alone løsninger og som flerbruger-løsninger.
EazyProject 360 er en 100% webbaseret flerbruger-løsning.

Tilbage til toppen


R

Rapportgenerator

EazyProject 360 indeholder en nytænkende rapportgenerator, der gør medarbejderen i stand til at sammensætte sine egne rapporter, stort set efter eget ønske.
Denne rapportgenerator giver også mulighed for at sammensætte data i søjle- og lagkagediagrammer.
Når man benytter rapportgeneratoren kan data nemt afgrænses, grupperes og sorteres eller udlæses til MS Excel, pdf m.m.

Se videoen, der viser, hvordan du i EazyProject 360 kan skabe den ønskede timerapport ved at vælge forskellige grupperinger.

Ressource

En ressource er typisk et aktiv for et projekt. En ressource kan derfor både være et menneske eller en maskine. I EazyProject 360 tager ressourcestyringen udgangspunkt i planlægning af medarbejdernes tid.

Tilbage til toppen


S

Salgspris

Salgsprisen er den pris, kunden skal betale for en vare/ydelse.
Salgsprisen i EazyProject 360 oplyses uden moms og afgifter. Ved oprettelse af et tilbud, ordre, faktura i EazyProject 360, tillægges aktuel moms automatisk og specificeres tydeligt for kunden.

Tilbage til toppen


T

Tidsregistrering

Begrebet tidsregistrering dækker over en medarbejders registrering af forbrugt tid.
Tidsregistrering kan både indeholde forbrugt arbejdstid, ferie, helligdage, sygdom m.m.
Mange forbinder også tidsregistrering med registrering af kørsel, udlæg og materialeforbrug, der alle kan indrapporteres i EazyProject 360.

Se videoen, der viser, hvor let det er at oprette et udlæg i EazyProject 360.

Tidsregistrering app

Tidsregistrering via en app eller webapp er en nem og fleksibel måde at registrere tid på.
EazyProject 360's tidsregistrering app giver mulighed for mere end "bare" tidsregistrering.
Appen giver også mulighed for registrering af kørsel, udlæg og materialeforbrug, samt adgang til kalender, opgaver og kundeoplysninger.

Tidsregistreringssystem(er)

Et tidsregistreringssystem bruges til indrapportering af tid.
Tidsregistreringssystemer kan være 100% online løsninger eller interne server-løsninger, der kræver adgang til virksomhedens interne netværk.
Mange løsninger har i dag mobil-adgang i form af en app.

Tidsstyring app

En 'app til tidsstyring' eller en 'tidsstyring app’ betyder, at du kan styre din tid samt registrere forbrugt tid via en app. I EazyProject 360 findes en mobil webapp med mange muligheder indenfor tidsstyring. Den mobile webapp er en fleksibel løsning, der gør det hurtigt og let at skabe overblik over opgaver og sager samt registrere tid, oprette materialeforbrug, afslutte sager og meget andet. Når du skal registrere timeforbrug, tager det ingen tid med den brugervenlige ’slider-funktion’ eller stopursfunktionen. Men du kan også vælge at bruge dagskalenderen til hurtigt at registrere tid på flere opgaver. Når du er færdig med at taste timeforbruget for en uge, kan ugesedlen godkendes direkte på mobilen. Tidsregistrering kan, ud over forbrugt arbejdstid, også være registrering af ferie, helligdage, sygdom m.m.

Time manager international

’Time manager international’ eller blot ’time manager’ er det samme som tidsstyring, hvad enten det er nationalt eller internationalt. Det handler ganske enkelt om, at have et redskab til at styre tiden med. Med EazyProject 360’s planlægningskalender og ugeseddel , får du hurtigt skabt overblik og styring af opgaver og sager, hvad enten du arbejder inden- eller udenfor landets grænser.

Time manager software

‘Time manager software’ er den engelske betegnelse for det danske ord tidsregistrering software, der kan hjælpe dig med at styre tiden. EazyProject 360 er et brugervenligt online system, der hjælper dig med at optimere dine arbejdsgange, så du på bedste vis kan styre tiden og dine ressourcer (medarbejdere, maskiner og andet).

Time registration app

‘Time registration app’ er den engelske betegnelse for en tidsstyring app. EazyProject 360 har en webapp, der giver dig hurtig adgang til registrering af tid, kørsel, udlæg samt materialeforbrug, uanset hvor du befinder dig. Det eneste redskab du har brug for, er en tablet, computer eller smartphone (Android, iPhone, Windows Phone eller lignende) med en internetbrowser (fx Safari, Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer) installeret.

Time sag

EazyProject 360 timesag er en mere simpel måde at anvende løsningen på, hvor det primære fokus er tidsregistrering (indrapportering af tid, udlæg, kørsel og materialer) og timerapporter.

Time sags- og ressourcestyring

’Time sags- og ressourcestyring’ er styring af forbrugt tid på sager og ressourcer. EazyProject 360 har et brugervenligt sagsstyringsmodul, hvor du hurtigt kan oprette sager, registrere time- og materialeforbrug samt fakturere afsluttede sager. Sagsmodulet skaber hurtigt overblik over nye sager, åbne sager og sager klar til fakturering. Med den mobile webapp får du samtidig mobil adgang til sagsinformation og arbejdsbeskrivelse. I EazyProject 360 kan du oprette sager direkte i planlægningskalenderen og sager kan let afsluttes via mobilen. Med få klik kan du oprette, ændre, flytte, slette eller gentage kalenderbookninger. Planlægningskalenderen giver dig også mulighed for at planlægge ressourcer (medarbejdere, maskiner og andet).

Time sags registrering

'Time sags registrering' er registrering af timer og sager. I EazyProject 360 kan du let registrere timer. I ugesedlen er det muligt at registrere timer for flere opgaver på samme tid, og med den mobile webapp har du samme muligheder, når du er ude hos kunderne, hvilket skaber stor fleksibilitet i hverdagen. EazyProject 360 har også en mobil webapp, der gør det let at registrere timer samt se hvilke sager og opgaver, der løbende kommer ind, så den pågældende medarbejder hele tiden er opdateret omkring nye opgaver og sager samt de eventuelle ændringer, der måtte komme i løbet af dagen eller ugen.

Time sags styring/Time sagsstyring

Time sagsstyring betyder styring af timer og sager såvel planlagte som forbrugte timer. EazyProject 360 giver dig de mest optimale muligheder for at styre timer og sager, så du på bedste vis får optimeret dine arbejdsgange. I time- sagsstyringsmodulet kan du let oprette sager samt registrere forbrugte timer og materialeforbrug. Efterfølgende er det let at fakturere de afsluttede sager. Du kan hurtigt få overblik over åbne sager og sager klar til fakturering. Med den mobile webapp har du adgang til sagsinformation og arbejdsbeskrivelser, når du er ’på farten’ og du kan samtidig afslutte sager direkte på mobilen. I EazyProject 360 kan du i ugesedlen registrere timer, kørsel, materialeforbrug m.m. I planlægningskalenderen kan du med få klik oprette sager samt flytte rundt på kalenderbookninger. Da alle moduler i EazyProject 360 er fuldt integreret, vil sager, der er oprettet i kalenderen, i samme sekund være tilgængelige i sagsmodulet.

Time sags-regnskab

Et ’Time sags-regnskab’ er en opgørelse over indtægter og udgifter, hvor det eksempelvis fremgår, hvad der er brugt af timer på sager m.m. Regnskabet vil altså vise resultatet for en økonomisk aktivitet i en bestemt periode, hvilket fx kan være antallet af sager samt anvendte arbejdstimer på de forskellige sager. EazyProject 360 består blandt andet af et brugervenligt time- sagsstyringssystem, hvor du på en simpel måde kan oprette sager og registrere time- og materialeforbrug og efterfølgende er det let at fakturere afsluttede sager i faktureringsmodulet . Sagsmodulet er fuldt integreret med de andre moduler i EazyProject 360, hvor du med fordel også kan anvende den unikke rapportgenerator til rapportering samt økonomistyring. Med den mobile webapp har du og dine kolleger altid adgang til sagsinformation og arbejdsbeskrivelse, uanset om I er på kontoret eller ude hos kunderne. I har hele tiden mulighed for at holde styr på, hvad I hver i sær har af opgaver samt hvor og hvornår, idet kunde- og kontaktdata hurtigt kan hentes frem via den mobile webapp. Det er desuden let at registrere timer via den mobile webapp. .

Time tracking

Time tracking er det samme som tidsregistrering. Læs mere om emnet under tidsregistrering.

Time tracking app/Time tracker app

Når man taler om ‘time tracking app’ eller ‘time tracker app’, så er der tale om en app til tidsregistrering. En 'time tracker app' giver brugeren mulighed for at registrere tid på en opgave. EazyProject 360 har en webapp, der kan meget af det samme som en app til tidsregistrering.

Time tracker appen kan typisk håndtere flere aktive opgaver på samme tid og giver brugeren en nem måde at opsamle timeforbrug på, så brugeren ikke 'skal holde øje med', hvornår en opgave startes og afsluttes. EazyProject 360’s mobile webapp tilbyder registrering af tid via stopur, med mulighed for at have flere stopure kørende samtidig, pause opgaver, afslutte opgaver og meget mere.

Fordelen ved webappen er, at den ikke kræver nogen app installation eller opdatering, da det hele foregår via en browser. Det eneste du skal have, for at kunne bruge EazyProject 360’s webapp, er en smartphone (Android, iPhone, Windows Phone eller lignende), computer eller tablet med en internetbrowser (fx Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer).
Den mobile webapp er et uundværligt værktøj, hvis du kører rundt til kunder eller samarbejdspartnere, idet den giver dig det nødvendige overblik over såvel kommende som afsluttede opgaver og sager samtidig med at du i ugesedlen let kan registrere timer, kørsel, materialeforbrug, udlæg, ferie og meget mere.
Derudover har du med webappen mulighed for enten at indtaste timeforbrug med ’slider-funktionen’ eller du kan anvende dagskalenderen til registrering på flere opgaver – hurtigt og let. Hvis du arbejder med mindre opgaver af kortere varighed, kan du med fordel benytte stopuret på mobilen, og når du har tastet ugens timeforbrug, kan du godkende ugesedlen på mobilen. For at få adgang til EazyProject 360 skal du blot bruge en tablet, computer eller smartphone (Android, iPhone, Windows Phone eller lignende) med en internetbrowser (fx Firefox, Safari, Google Chrome eller Internet Explorer).

Time tracking software

Time tracking software er et software system, som eksempelvis EazyProject 360, hvor du kan registrere tid. Læs mere under punktet tidsregistrering.

Timeregistrering

Ordet timeregistrering bruges oftest som synonym for tidsregistrering.
For uddybning af emnet, se venligst ovenstående forklaring vedrørende tidsregistrering.

Timeregistrering app

En ’timeregistrering app’ er en app, hvor du har mulighed for at registrere timer. I EazyProject 360 ligger en webapp, der gør det let for dig at registrere såvel timer som materialeforbrug, kørsel m.m. Webappen kræver ingen installation, idet den fungerer via en internetbrowser. For at anvende webappen behøver du blot en tablet, computer eller smartphone (fx Windows Phone, Android eller iPhone), hvor der er installeret en internetbrowser (fx Safari, Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer). Læs mere om EazyProjects 360's webapp til timeregistrering.

Timeregistreringssystem(er)

Ordet Timeregistreringssystem dækker over det samme som tidsregistreringssystem og bruges til indrapportering af timeforbrug.
De fleste timeregistreringssystemer er i dag online løsninger (cloud-løsninger), der blot kræver en internetbrowser eller en smartphone.
Timeregistrering online er blevet den foretrukne form for timeregistrering. Brugeren der registrerer tid behøver ikke installere og vedligeholde programmer på computeren og der kan anvendes computere, tablets, smartphones m.m.

Timeseddel

En timeseddel anvendes til indrapportering af timer og typisk også til kørsel, udlæg og materialeforbrug. EazyProject 360 indeholder en elektronisk timeseddel, der kan tilgås på flere forskellige måder.
Læs mere om dette under Ugeseddel & mobil.

Timeseddel mobil

’Timeseddel mobil’ kan anvendes til mobil tidsregistrering.
Læs mere under Mobil timeseddel.

Timetype

En timetype er en kategorisering af et arbejdsområde. Når et projekt oprettes i EazyProject 360, tilknyttes en timetype til hver af projektets opgaver. En timetype indeholder både en kostpris og en salgspris.

Eksempler på timetyper er: konsulent, montør, grafiker, projektledelse, support

Tilbage til toppen


U

Ugeseddel/Ugesedler

I EazyProject 360 er ugesedlen en online ugeseddel, hvor medarbejderen kan registrere timer for alle ugens syv dage i én arbejdsgang. Ugesedlen viser en liste over de projekter og opgaver, som en medarbejder er medlem af. Medarbejderen kan taste sine timer ud for de dage og opgaver, hvor personen har udført arbejdet. En graf øverst til højre giver et hurtigt overblik over, hvilke dage der er gemt timeregistreringer på.
Komme/gå registrering kan derudover aktiveres, så det er muligt at indtaste mødetider pr. dag med start- og sluttidspunkt.
Det er muligt at godkende sin ugeseddel. Når ugesedlen er godkendt, kan der ikke foretages yderligere ændringer denne uge. Den kan dog låses op af en administrator.

Ugeseddel app/Ugesedler app

En ’ugeseddel app’ er en app, der giver dig adgang til en ugeseddel, hvor du kan indtaste forbrugte timer. EazyProject 360 indeholder en smart ugeseddel, hvor du hurtigt og let kan registrere timer, materialeforbrug, kørsel m.m. på hver enkelt af dine opgaver, hvilket gør det let efterfølgende at lave fakturaer i finansdelen. Finansdelen tilbyder blandt andet overblik over virksomhedens betalingsstatus og fakturaer samt rapportering af omsætningen, som vises i brugervenlige grafer i realtid. Med EazyProject 360’s mobile webapp, har du hurtig adgang til ugesedlen samt andre relevante moduler og funktioner.

Tilbage til toppen


V

Vagtplanlægning

Vagtplanlægning betyder, at man planlægger medarbejdernes vagter, altså laver en plan over, hvornår de skal møde på arbejde. Vagtplanlægning klares hurtigt og let i EazyProject 360's planlægningskalender. Kalenderen giver dig mulighed for at planlægge ressourcer (medarbejdere, maskiner og andet) på en ny og intuitiv måde, hvor brugervenligheden er 100% i fokus. Kalenderen tilbyder desuden brugervenlig kalenderstyring, hvor du nemt kan oprette, ændre, flytte, gentage eller slette kalender-bookninger.

Du har desuden mulighed for at skifte mellem dagsvisning, ugevisning og månedsvisning. Derudover kan du printe i farver til pdf A4/A3 og meget mere.

Læs mere om Planlægningskalenderen.

Planlægningskalenderen har et unikt flytteværktøj, hvor du kan flytte flere bookninger på én gang. 'Flytteværktøjet' er selv flytbart, da du kan flytte rundt med 'flytteværktøjs-boksen' på selve skærmen, så den ikke er i vejen for kalenderen og dit arbejde. Desuden kan flytteværktøjet åbnes og lukkes efter behov.

Tilbage til toppen

Vagtsystem

Et vagtsystem er et system til at håndtere vagtplanlægning. I dag er de fleste vagtsystemer online it-systemer, hvilket vil sige, at de kan tilgås fra enhver computer, iPad, smartphone eller tablet. EazyProject 360 indholder en online planlægningskalender, hvor du hurtigt kan skabe overblik over bookede opgaver og sager samt planlægge ressourcerne i form af medarbejdere eller maskiner.

Læs mere om Planlægningskalenderen.

Tilbage til toppen